Zaoberáme sa výrobou a distribúciou ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok

Výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok – Lužná 1

OrtoFit s.r.o.
Lužná 1, 851 04 Bratislava
recepcia 0918 99 88 40

Naše priestory sú klimatizované

 

pred výdajňou je vyhradené parkovanie pre zákazníkov a 2x parkovacie miesta pre občanov s postihnutím

 

 Otváracie hodiny


Pondelok 8,00 – 12,00 13,00 – 16,00
Utorok 8,00 – 12,00 13,00 – 16,00
Streda 8,00 – 12,00 13,00 – 18,00
Štvrtok 8,00 – 12,00 13,00 – 16,00
Piatok 8,00 – 12,00 13,00 – 16,00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

Merné miesto – Nemocnica Svätého Michala

OrtoFit s.r.o.
Cintorínska 16, 811 08  Bratislava
0905 962 749
recepcia 0918 99 88 40

Naše priestory sú klimatizované

 

Otváracie hodiny


Pondelok 8,00 – 12,00 12,30 – 16,30
Utorok 8,00 – 12,00 12,30 – 16,30
Streda 8,00 – 12,00 12,30 – 16,30
Štvrtok 8,00 – 12,00 12,30 – 16,30
Piatok 8,00 – 12,00 12,30 – 14,00
Sobota zatvorené
Nedeľa zatvorené

OrtoFit centrála - Lužná 1

Lužná 3825/1, 851 04 Bratislava-Petržalka, Slovakia

OrtoFit pobočka - Cintorínska 16

Spoločnosť OrtoFit ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Prevádzky

OrtoFit s.r.o.
Lužná 1, 851 04  Bratislava
0918 99 88 40

OrtoFit s.r.o. - Nemocnica svätého Michala
Cintorínska 16, 811 08 Bratislava
0905 962 749

Prevádzkovateľ

OrtoFit s.r.o.
Gessayova 45
851 03  Bratislava

IČO: 47 620 111
DIČ: 2024024464
IČ DPH: SK 2024024464
Označenie registra: Okresný súd Bratislava 1,
oddiel Sro, vložka číslo 96795/B

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa a.s.
Tomášikova 48
832 37  Bratislava
Slovenská republika
IBAN: SK73 0900 0000 0050 5336 2390
BIC: GIBASKBX