Obdobie na zasielanie žiadostí o prijatie do pracovného pomeru a štrukturovaných životopisov bolo ukončené.

Spoločnosť OrtoFit ďakuje všetkým záujemcom za zaslanie podkladov.