Obdobie na zasielanie žiadostí o prijatie do pracovného pomeru bolo ukončené.

Spoločnosť OrtoFit ďakuje všetkým záujemcom za prejavený záujem a zaslanie podkladov.